Zespół Kadry Kształcącej

W Hufcu ZHP Kutno osobą odpowiedzialną za kształcenie kadry jest phm. Mateusz Narkiewicz – instruktor komendy hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą. W lutym 2017 roku został powołany Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Aktualnie posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która ukończyła kursy członków zespołów trenerskich NGO.

Skład osobowy zespołu:

   • phm. Anna Kamela-Pawluczyk (SOKK 874/2019) – szef zespołu
   • phm. Mateusz Narkiewicz (BOKK 1386/2020) – szef zespołu
   • hm. Iwona Zawadzka (BOKK)
   • hm. Adam Rakowski (SOKK 875/2019)
   • phm. Olga Rosiak (SOKK)
   • pwd. Wojciech Malesa (BOKK)
   • pwd. Dominik Szczesiak

Do zadań zespołu kadry kształcącej hufca należy:

 • wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: drużynowych, opiekunów prób instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn,
 • kształtowanie polityki kadrowej, określonej w programie rozwoju hufca – we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
 • tworzenie i realizowanie planu kształcenia hufca,
 • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu,
 • prowadzenie dokumentacji.