Komenda hufca

🔷 pwd. Piotr Komorowski ― komendant hufca
🔷 phm. Julia Czekalska ― zastępczyni komendanta ds. programowych
🔷 phm. Izabella Filipowicz-Stępniak ― zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych
🔷 pwd. Katarzyna Lipińska ― skarbnik hufca
🔷 phm. Mateusz Narkiewicz ― członek komendy ds. pracy z kadrą
🔷 pwd. Adam Szychowski ― członek komendy ds. komunikacji i promocji

Kontakt: kutno@zhp.pl