Szkolenia i kursy

Hufiec ZHP Kutno regularnie w miarę potrzeb organizuje szkolenia i kursy wewnętrzne. Niektóre z nich kończą się uzyskaniem uprawnień państwowych. Takim kursem jest np. kurs wychowawców harcerskich – kurs przewodnikowski, którego ukończenie oraz pozytywne zamknięcie próby instruktorskiej, na podstawie aktualnych przepisów prawnych, skutkuje uzyskaniem po ukończeniu 18 roku życia uprawnień kandydata na wychowawcę kolonijnego. Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która ukończyła kursy członków zespołów trenerskich NGO oraz część posiada uprawnienia potwierdzone ważną Brązową Odznaką Kadry Kształcącej ZHP. Wobec tego jesteśmy również w stanie zorganizować różnego rodzaju szkolenia dla partnerów zewnętrznych.

Szkolenia i kursy wewnętrzne:10433100_674773265905551_236107780018837897_n

 • kurs przewodnikowski,
 • kurs drużynowych zuchowych,
 • kurs drużynowych harcerskich,
 • kurs drużynowych starszoharcerskich,
 • kurs drużynowych wędrowniczych,
 • warsztaty opiekunów prób instruktorskich,
 • warsztaty PR,
 • warsztaty specjalnościowe (np. fotograficzne, graficzne, webmasteringowe itp.).

Szkolenia i kursy zewnętrzne:

 • szkolenie liderskie,
 • warsztaty motywacyjne,
 • warsztaty PR,
 • warsztaty teambuildingowe,
 • warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży,
 • warsztaty tematyczne dla społeczności lokalnej trzeciego wieku.

Kontakt w sprawie szkoleń i kursów

phm. Mateusz Narkiewicz – instruktor komendy hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą