Zespół Kadry Kształcącej

W Hufcu ZHP Kutno osobą odpowiedzialną za kształcenie kadry jest phm. Anna Kamela – instruktor komendy hufca ds. kształcenia i pracy z kadrą. W lutym 2017 roku został powołany Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej. Aktualnie posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która ukończyła kursy członków zespołów trenerskich NGO.

Skład osobowy zespołu:

  • phm. Anna Kamela (BOKK)
  • hm. Iwona Zawadzka (BOKK)
  • phm. Adam Rakowski (BOKK)
  • phm. Aleksandra Baranowska
  • pwd. Wojciech Malesa

Do zadań zespołu kadry kształcącej hufca należy:

  • wspieranie rozwoju i prowadzenie kształcenia: drużynowych, opiekunów prób instruktorskich, kadry szczepów i związków drużyn,
  • kształtowanie polityki kadrowej, określonej w programie rozwoju hufca – we współpracy z komisją stopni instruktorskich oraz innymi zespołami,
  • tworzenie i realizowanie planu kształcenia hufca,
  • gromadzenie i upowszechnianie dorobku wypracowanego w ramach prowadzonego kształcenia i innych prac zespołu,
  • prowadzenie dokumentacji.