Komenda hufca

phm. Krystian Olęncki – Komendant Hufca
phm. Małgorzata Siedlecka – Z-ca Komendanta Hufca ds. programowych
phm. Agnieszka Olęncka – Skarbnik Hufca
phm. Anna Kamela – Członek ds. kształcenia i pracy z kadrą
hm. Wiesław Aksman – Członek
pwd. Małgorzata Rogozińska – Członek ds. organizacyjnych