Komenda hufca

phm. Krystian Olęncki – komendant hufca

phm. Agnieszka Olęncka – skarbnik hufca

phm. Julia Czekalska – zastępczyni komendanta ds. programowych

phm. Anna Kamela-Pawluczyk – członkini komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą

pwd. Piotr Komorowski – członek komendy ds. organizacyjnych