Zjazd hufca zdecydował

with Brak komentarzy

Dla naszego hufca w minoną sobotę 26 października 2019 r. nadszedł czas decyzji na kolejne 4 lata. Odbył się Zjazd zwykły, podczas którego swoją kadencję skończyły władze naszego hufca. Dziękujemy wszystkim za służbę w ostatnich 4 latach. Zjazd dokonał również wyboru władz na kolejną kadencję.
Do Komendy Hufca wybrani zostali:
phm. Krystian Olęncki – komendant hufca
phm. Angelika Szałwińska – zastępca komendanta, skarbnik hufca
phm. Olga Rosiak – zastępca Komendanta ds. programu
phm. Anna Kamela – instruktor komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą
pwd. Piotr Komorowski – instruktor komendy ds. organizacyjnych

Do Hufcowej Komisji Rewizyjnej:
hm. Adam Rakowski – przewodniczący
phm. Bartłomiej Żakieta – zastępca przewodniczącego
pwd. Zuzanna Szczesiak – sekretarz

Odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” zostali: phm. Małgorzata Rogozińska, pwd. Izabela Filipowicz-Stępniak, pwd. Mateusz Narkiewicz, pwd. Julia Czekalska, a Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” odznaczona została phm. Małgorzata Siedlecka.
Gratulujemy!

Follow Adam Rakowski:

Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kutno Komendant I Kutnowskiego Szczepu "Innominata" Instruktor Zespołu Promocji i Informacji hufca