hm. Natalia Patorska-Grzelewska kandydatką na funkcję komendantki chorągwi

with Brak komentarzy

Informujemy, że hm. Natalia Patorska-Grzelewska, obecna skarbniczka chorągwi, zgłosiła swoją kandydaturę na funkcję komendanta chorągwi. Nowy komendant wybrany zostanie podczas VIII Nadzwyczajnego Zjazdu Choragwi Łódzkiej ZHP. Poniżej prezentujemy sylwetkę kandydatki oraz proponowany przez nią skład komendy.

 hm. Natalia Patorska-Grzelewska

kandydatka na funkcję komendantki Chorągwi Łódzkiej

Druhna Natalia jest instruktorką ZHP od 1995 r. Obecnie jest skarbniczką chorągwi od Zjazdu Chorągwi w 2014 r.

W przeszłości była drużynową, przewodniczącą hufcowej KSH, członkinią hufcowej KSI i hufcowego Sądu Harcerskiego, ale przede wszystkim komendantką Hufca Łódź-Górna. Komendantka wielu zgrupowań obozów i szefowa bazy w Jarosławcu, opiekunka wielu prób instruktorskich (w tym 3 zamkniętych pozytywnie harcmistrzów).

Natalia to doświadczony szkoleniowiec z zakresu pozyskiwania środków finansowych, budżetowania i finansów hufca.

 

hm. Magdalena Kołodziejska

kandydatka na funkcję zastępczyni komendanta ds. organizacyjnych

Druhna Magdalena złożyła zobowiązanie w 2000 r. Obecnie jest szefową biura chorągwi, członkinią hufcowej i chorągwianej KSI oraz chorągwianego ZPI.

Wcześniej była m.in. przyboczną, członkinią HKR, zastępczynią komendanta hufca ds. programowych i zastępczynią komendanta hufca ds. organizacyjnych, szefową biura chorągwi oraz komendatką Hufca Łódź-Śródmieście.

Magdalena ma wieloletnie doświadczenie w organizacji pracy zarówno w ZHP, jak i poza nim.

 

hm. Tomasz Tomczyk

kandydat na funkcję zastępcy komendanta ds. wsparcia hufców

Druh Tomasz złożył swoje zobowiązanie w 2004 r. Obecnie od zjazdu w 2014 r. pełni funkcję zastępcy komendanta Chorągwi Łódzkiej ds. programu.

W swej harcerskiej drodze był drużynowym, komendantem szczepu, zastępcą komendantki hufca ds. programu i pracy z kadrą, członkiem komendy hufca – funkcje te pełnił w Hufcu Zgierz. W Chorągwi Łódzkiej realizował natomiast zadania członka Rady Chorągwi oraz członka Zespołu ds. Wspierania Hufców.

Tomasz ma duże doświadczenie w pracy z ludźmi i w zarządzaniu zdobyte także poza ZHP.

 

hm. Oliwia Kruczkowska

kandydatka na funkcję skarbniczki chorągwi

Druhna Olivia jest instruktorką w ZHP od 2009 r. Obecnie pełni funkcję komendantki Hufca Pabianice.

W harcerstwie była przyboczną, drużynową, namiestniczką zuchową i członkinią Komendy Hufca w Hufcu Pabianice. Zajmowała się także projektami w GK ZHP.

Oliwia zdobyła cenne doświadczenie pracując przez 7 lat w banku, od 2 lat jej działalność związana jest z realizacją projektów unijnych.

 

 

 

hm. Agnieszka Rytel

kandydatka na funkcję członkini komendy ds. programu

Druhna Agnieszka jest instruktorką ZHP od 2000 r. Obecnie pełni funkcje członkini ZKK i namiestniczki harcerzy w Hufcu Łódź-Polesie, członkini SI w Chorągwi Łódzkiej, jest także przewodniczącą Komisji Rady Naczelnej ZHP ds. Wsparcia Drużynowych.

W swojej instruktorskiej służbie była drużynową, namiestniczką harcerek,  programowcem i komendantką hufca w Hufcu Łódź-Polesie.

Agnieszka swoje doświadczenia zdobywała także w firmach związanych z organizacją imprez i kulturą oraz w studenckim radiu.

 

 

hm. Joanna Marcinkowska

kandydatka na funkcję członkini komendy ds. kształcenia

Druhna Joanna jest instruktorką ZHP od 1988 r. Obecnie pełni funkcję członkini Komendy CHŁ ds. Kształcenia i Pracy z Kadrą oraz komendantki Łódzkiej Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej, w GK ZHP pełni funkcję szefowej Zespołu Starszyzny GK ZHP – zajmuje się m.in. wdrażaniem programu 35+.

W harcerstwie była drużynową, zastępcą komendantki ds. organizacyjnych i programowych w Hufcu Łódź-Górna oraz członkinią chorągwianego ZKK przekształconego w Szkołę Instruktorską.

Liczne doświadczenia Joanna zbiera także jako pedagog specjalny i szkoleniowiec.

 

 

 

phm. Tomasz Jachimek

kandydat na funkcję członka komendy ds. wizerunku

Druh Tomasz zobowiązanie złożył w 2009 r. Obecnie pełni funkcję szczepowego i członka Komendy Hufca ds. promocji w Hufcu Łódź-Polesie, w chorągwi jest rzecznikiem.

W swej karierze harcerskiej pełnił rolę przybocznego, drużynowego, członka ZPI w macierzystym hufcu, a także instruktora Wydziału Promocji GK ZHP.

Tomasz na co dzień jest specjalistą ds. komunikacji marketingowej, realizującym się w zawodzie.

źródło: lodzka.zhp.pl