Nowa twarz w Komendzie Hufca!

with Brak komentarzy

W styczniu nastąpiły zmiany w składzie Komendy Hufca. Z powodów osobistych z pełnienia funkcji członka ds. organizacyjnych musiał zrezygnować druh przewodnik Paweł Żurawicz.

Jego miejsce zajęła druhna przewodnik Małgorzata Rogozińska. Zastępca Komendanta 11 Kutnowskiego Szczepu „Watra” oraz drużynowa 7 Drużyny Harcerskiej „Kremenaros”. Witamy druhnę na pokładzie Komendy 🙂

16441407_1217099128326332_1833938841_n