Prezydent RP obejmie dziś harcerstwo honorowym protektoratem

with Brak komentarzy

Dzisiaj, w niedzielę 21 lutego 2016 roku w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość objęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Honorowego Protektoratu nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju.

W tym wyjątkowym wydarzeniu weźmie udział ponad 130 harcmistrzów Związku Harcerstwa Polskiego mianowanych na ten stopień w minionym roku.

Pierwszym protektorem ZHP był marszałek Józef Piłsudski, który protektorat objął jako wyraz wdzięczności za udział harcerzy w działaniach niepodległościowych. W ślad za nim poszli jego następcy – Stanisław Wojciechowski oraz Ignacy Mościcki, którzy stali się kolejnymi protektorami ZHP.

Do przedwojennej tradycji powrócono w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Po transformacji ustrojowej kolejni prezydenci Polski obejmowali swoim protektoratem ZHP. Do dzisiaj byli to Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski.

Prezydent RP Andrzej Duda również jest harcerzem. W 1984 roku wstąpił do 5 Krakowskiej Drużyny Harcerzy „Piorun” im. Legionistów 1914 Roku. Jak mówi, przygoda z harcerstwem miała w jego życiu duże znaczenie; nauczyła samodzielności a jednocześnie umiejętności działania w grupie.

Prezydent RP obejmie swoim honorowym protektoratem 11 organizacji harcerskich działających w kraju i za granicą. Oprócz Związku Harcerstwa Polskiego będą to: ZHR, „Skauci Europy”, Stowarzyszenie Harcerskie, Royal Rangers Polska, Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”, ZHPpgK, Republikańskie Społeczne Zjednoczenie „Harcerstwo” na Białorusi, Harcerstwo na Ukrainie, ZHP na Litwie, Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej.

źródło: zhp.pl

Bez-nazwy-1-03-850x468