Odeszła hm. Agnieszka Ciesielska

with Brak komentarzy

Z ogromnym smutkiem informuję wszystkich zuchów, harcerzy i instruktorów naszego hufca, że w dniu 6 lipca 2023 roku odeszła na Wieczną Wartę Druhna Harcmistrzyni Agnieszka Ciesielska. Żegnamy wspaniałą, nieocenioną instruktorkę, nauczycielkę i człowieka. Do ostatnich chwil życia zaangażowana w życie Chorągwi, Hufca, Kręgu oraz swojej Gromady Zuchowej.

Komendant Hufca wydał z tej okazji Rozkaz Specjalny L.1/2023 wprowadzający żałobę dla hufca do dnia 6 października 2023 r.

Druhna Agnieszka urodziła się 5.04.1962, złożyła Przyrzeczenie Harcerskie 8.12.1972 roku, a w 1981 Zobowiązanie Instruktorskie. Druhna Agnieszka działała nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1997-2007 Druhna Agnieszka pełniła funkcję Zastępczyni Komendanta Hufca Kutno do spraw programu i pracy z kadrą. W roku 2017 Druhna Agnieszka została wybrana na Komendantkę Hufca, w 2011 roku została wybrana na drugą kadencję. W 2015 roku Druhna została wybrana na funkcję Przewodniczącej Hufcowej Komisji Rewizyjnej, którą funkcję pełniła do 2016 roku.

Druhna Agnieszka była członkinią zespołów chorągwianych. W latach 1989 – 2002 byłą członkinią referatu zuchowego Chorągwi Łódzkiej. W latach 2003-2007 członkinią Komendy Chorągwi Łódzkiej, w latach 2015-2017 członkinią Rady Chorągwi. W latach 2019-2023 członkinią Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich. W latach 2019-2023 członkinią Chorągwianego Referatu Starszyzny i Seniorów Chorągwi Łódzkiej.

Druhna działała na poziomie centralnym. W latach 2005-2009 była członkinią Rady Naczelnej.

Druhna w swoją drogę harcerską była zaangażowana całym sercem, na każdym poziomie organizacyjnym. Druhna była wieloletnią drużynową. W latach 1981-1984 Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”; 1982-1984 22 Gostynińskiej Drużyny Starszoharcerskiej; 1984 – 1999 Gromady zuchowej „Pracowite Mrówki”; 1999-2002 Gromady Zuchowej „Pajączki”; 2002-2003 14 Drużyny Harcerskiej „Płomienie”; 2019-2023 Gromady Zuchowej „Pracowite Mrówki”. 2020-2023 Przewodniczącej Kręgu Instruktorów i Seniorów „Dębowego Liścia” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Druhna podczas swojej służby otrzymała następujące odznaczenia:

1983 Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Płockiej

2004 Srebrna Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej

2008 Złota Odznaka Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej

2016 Srebrny Krzyż Zasługi dla ZHP

2017 Medal Komisji Edukacji Narodowej

2023 Złoty Krzyż Zasługi dla ZHP

Przede wszystkim Druhna Agnieszka Ciesielska była ciepłą, zawsze uśmiechniętą i chętną do pomocy i rozmowy osobą. Wychowującą wiele pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów. Żegnamy Instruktorkę, która zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem pełniła służbę przez całe swoje życie.

Informujemy, że pogrzeb Druhny Agnieszki odbędzie się we wtorek 11 lipca o godz. 15.00. na starym cmentarzu w Gostyninie. Na prośbę Rodziny Druhny, prosimy o niekupowaniu wiązanek. Przed mszą harcerze będą zbierać datki do puszek na rzecz kutnowskiego hospicjum.