Szczęśliwa siódemka

with Brak komentarzy

Ostatnie miesiące zaowocowały w hufcowym środowisku zamknięciem aż siedmiu prób!

Rozpoczynając od grudnia: Hufcowa Kapituła Stopni Wędrowniczych „Zarzewie” pozytywnie zamknęła próbę dh. Amelii Góral na stopień Harcerki Orlej, a pwd. Julii Jóźwiak na naramiennik wędrowniczy.

W tym samym miesiącu dh. Amelia Góral sprawozdała swoją próbę na stopień przewodniczki z pozytywnym skutkiem!

W styczniu zrobiły to Monika Dryńkowska i Alicja Stępniak.

Nad wszystkimi trzema próbami czuwała phm. Anna Kamela-Pawluczyk.

W lutym do tego grona dołączyły także Julia Fabiszewska i Klaudia Kowalska.

Opiekunką prób była phm. Małgorzata Rogozińska-Górska.

Serdecznie gratulujemy życząc radości i spełnienia podczas kroczenia po instruktorskim szlaku!