Turniej Wiedzy Harcerskiej

with Brak komentarzy

9 marca odbył się Turniej Wiedzy Harcerskiej zorganizowany przez Krąg Seniorów i Instruktorów Dębowego Liścia im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.

Reprezentacje drużyn wykazały się dużą wiedzą na temat patrona naszego hufca hm. Aleksandra Kamińskiego. Nie zabrakło też konkurencji, podczas których harcerze dali popis umiejętności rozwiązywania szyfrów, śpiewu oraz orientacji przestrzennej.

Turniejowi towarzyszyła wystawa poświęcona hm. Aleksandrowi Kamińskiemu, która będzie dostępna dla szerszego grona harcerskiego, o tym już wkrótce!

Serdecznie dziękujemy Kręgowi za organizację, komendantowi phm. Krystianowi Olęnckiemu za obecność oraz komendzie hufca za ufundowanie nagród.

Najlepszymi w starciu jednostek okazały się:

I miejsce – VI GDH „Traperzy”

II miejsce – DH „Żywioły”

III miejsce – 14 DH „Płomienie”