Zjazd Sprawozdawczy Hufca

with Brak komentarzy

W niedzielę 19 listopada 2017 roku w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie odbył się Zjazd Sprawozdawczy Hufca ZHP Kutno im. hm. A. Kamińskiego. Funkcję przewodniczącej pełniła pwd. Izabela Filipowicz-Stępniak.

W trakcie zjazdu wszyscy członkowie komendy hufca złożyli sprawozdania ze swojej działalności w ciągu pierwszych dwóch lat kadencji oraz wszyscy otrzymali absolutorium. Sprawozdania przedstawiła też Hufcowa Komisja Rewizyjna oraz pełnomocnik komendanta Chorągwi Łódzkiej ZHP.

Rezygnację z pełnienia funkcji z-cy komendanta ds. programowych złożyła phm. Małgorzata Siedlecka.

Zjazd hufca uchwalił także strategię rozwoju hufca na lata 2017-2019. Po ciekawej dyskusji programowej naniesiono poprawki, dzięki czemu strategia niezwłocznie zostanie wdrażana.

Nasi seniorzy otrzymali wyróżnienia i gratulacje z okazji jubileuszów od Naczelnika ZHP.

pwd. Mateusz Narkiewicz HO
Promocja Hufca ZHP Kutno im. hm. A. Kamińskiego
mateusz.narkiewicz@zhp.net.pl